Respublikinis projektas „FUTBOLIUKAS“

2021 -2022 m.m.

2022 m. gegužės mėn. futbolo pamokėlė

2022 m. balandžio mėn. futbolo pamokėlė

2022 m. kovo mėn. futbolo pamokėlė

2022 m. vasario mėn. futbolo pamokėlė

2022 m. sausio mėn. futbolo pamokėlė.

  1. Užduotis –  Kamuolio kontrolė – kamuolio sustabdymas. Pedagogui davus garsinį signalą, vaikai varosi kamuolį link vartų ir  susistabdo kamuolį užkeliant koją ant jo.
  2. Užduotis – Kūrybinis darbas- maketas „Futbolo stadionas ir taurė“. Vaikai kūrė, lipdė, piešė, gamino su tėvais futbolo stadioną ir taurę. Įstaigoje padarę darbų parodą pasidžiaugė kūryba.
  3. Užduotis – Pasidžiaugti paroda ir draugiškos futbolo rungtynės. Pasidžiaugę paroda vaikai sužaidė draugiškas futbolo rungtynes. Išmoktus pratimus atliko žaisdami draugiškas rungtynes salėje. Pedagogui davus signalą vaikai nusivarė kamuolį iki spalvoto lapo ir kamuolį sustabdė uždedant koją ant jo.   Rungtynes laimėjo geros emocijos.

2021 m. gruodžio mėn. Futbolo pamokėlė

2021 m. lapkričio mėn.  Antroji futbolo technikos pamokėlė – kamuolio perdavimas.

1. Puse vaiku varinėjasi kamuolį po visą salę. Kiti vaikai kurie be kamuolio priėjus prie vaiko su kamuolio turi  pramušti  tarp kojų, apibėgti jį, pasiimti savo kamuolį ir varytis toliau.

2. Vaikai suskirstomi poromis. Kiekviena pora turi po kamuolį. Vaikai su kamuoliais ir be kamuolių juda po visą salę. Poros draugai negali bėgioti vienas šalia kito. Vaikas varantis kamuolį turi tarp visų vaikų surasti savo draugą ir jam perduoti kamuolį. Varantis kamuolį reikia suskaičiuoti iki dešimt, surasti draug ir perduoti jam kamuolį.

3. Vaikai paskirstomi į dvi grupes ir sustoja eilute skirtingose salės pusėse prieš bokštelius. Du pirmieji abiejų grupių vaikai gauna po kamuolį. Tikslas – prasivaryti kamuolį tarp bokštelių ir perduoti jį priešais esančiam vaikui be kamuolio. Priėmęs kamuolį vaikas varosi per rombo vidurį, o jį prasivaręs kamuolį perduoda priešais esančiam vaikui ir stoja jam už nugaros.

2021 m. spalio mėn. Sukuriame savo komandos logotipą, ir „Futboliuko taisykles.
Turėjom išmokti varytis kamuolį. Pratimo atlikimas: vaikas varosi kamuolį pažymėtu taku keisdamas kojas (vieną kartą pasimuša kaire koja, kitą kartą dešine). Varantis kamuolį vaikas stengiasi ne paliesti kamuoliu tako sienelių.

2020 m. spalio 1d. – spalio 31d. Projekte dalyvaujantys vaikai su pedagogais kūrė savo komandos logotipą, „Futboliuko“ taisykles, mokėsi varytis kamuolį.

2020 m. lapkričio 1 d. – lapkričio 30 d. Vaikai mokėsi kamuolio perdavimo.

2020 m gruodžio 1 d. – gruodžio 31 d.  Kalėdinis „Futboliuko“ šokis.

2020 m. sausio 1 d. – sausio 31 d. Kūrybinis darbas – Futbolo stadiono maketas, taurė, medalis. Vaikai mokėsi kontroliuoti kamuolį.

2020 m. vasario 1 d. – vasario 28 d. Vaikai atlikinėjo žaismingas užduotis užduočių knygelėse; mokėsi pataikyti į tikslą kamuolį.