Projektai

Pagal 2014-2020 metų Europos Eąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.
Projekto tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimą formuojant naujas kokybės užtikrinimo praktikas, grindžiamas didesniu įsitraukimu, bendruomeniškumu, suinteresuotų šalių sąveika ir socialine partneryste. Projekto pareiškėjas: Vilniaus llopšelis-darželis „Jurginėlis“. Projekto partneriai: Vilniaus lopšeliai-darželiai „Pušynėlis“, „Puriena“, „Pelenė“, Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“, Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcinis centras.

Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu ugdytiniai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos, fizinio aktyvumo srityse. Veiklose skatinami dalyvauti ne tik vaikai, bet ir pedagogai, kiti darbuotojai, tėvai. Projekte darželis dalyvauja nuo 2017 m.

Projektas, finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai patvirtintų asignavimų. Projekto tikslas – ugdyti įstaigos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą bei gamtamokslinę patirtį, skatinant aktyviai veikti sukurtose darželio lauko žaliosiose edukacinėse erdvėse, dalyvaujant projekto „Mes-gamtai, gamta-mums“ veiklose.

Projektas, remiamas iš Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę lanksčiai ir kūrybiškai integruojant STEAM metodikas ir technologijas į ugdymo turinį, naudojantis lopšelyje-darželyje sukurtomis edukacinėmis kūrybinio konstravimo, technologijų, eksperimentavimo erdvėmis.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų  vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose  programa, remiama Europos Sąjungos ir Valstybės, Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2009 mokslo metais.  Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa įgyvendinama, siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, formuoti sveikos mitybos įpročius.

„Graži šypsena “ – burnos higienos projektas 5-6 metų vaikams, kuriuo siekiama, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, darytų tai motyvuotai ir kokybiškai. „Bakterijų tramdytojai“ – rankų higieną propaguojantis projektas, kuriuo siekiama skatinti darželių auklėtinius rūpintis savo asmens higiena bei formuoti tinkamus rankų plovimo įgūdžius. Darželis projektuose dalyvavo 2018 m ir 2019 m.