Paslaugos

Darželyje veikia 4 grupės lietuvių kalba. Viena lopšelio (1,5-3 m), dvi darželio (3-5), viena priešmokyklinė grupė. Darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai: auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, logopedė, meninio ugdymo pedagogas.  Darželis pasižymi jaukiomis grupėmis, skaniu maistu, švaria ir jaukia aplinka.

VAIKŲ GRUPĖS

1. „Trepsiukai“ – lietuvių k. gr. nuo 1,5 iki 3 metų (lopšelio gr.);

2. „Pumpurėliai“ – lietuvių k. gr. nuo 3 iki 4 metų (darželio gr.);

9. „Saulutės“ – lietuvių k. gr. nuo 5 iki 6 metų (darželio gr.);

11. Priešmokyklinė – lietuvių k. gr. nuo 6 iki 7 metų (priešmokyklinė gr.);

 

MOKYKLOS STRATEGIJA

VIZIJA

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ – įstaiga, kurioje ir vaikui, ir suaugusiam saugu, jauku, sudarytos sąlygos harmoningam, visapusiškam augimui, vystymuisi.

MISIJA

Įstaigoje dirbantys vadovai, pedagogai, darželį lankančių vaikų tėvai, globėjai, bendradarbiaujančios institucijos, rėmėjai ir kiti suinteresuoti asmenys:

·kuria palankų mikroklimatą, ugdančią aplinką ir patį ugdymo procesą kaip pagrindą kompetentingo ugdymo paslaugai;

· kolegialiai sprendžia ugdymo problemas;

· rūpinasi vaikų fizine bei psichine sveikata;

· modernizuoja, diegia naujoves, atsižvelgdami į įstaigos, vaiko ir šeimos poreikius;

· tiria, analizuoja ir tobulina ugdymo kokybę.

FILOSOFIJA

Vaikas darželyje – svarbiausias žmogus, centrinė ašis, apie kurią sukasi visas ugdomasis procesas. Vaikas tai jaučia, girdi, mato ir skleidžiasi kaip asmenybė.