Struktūra ir kontaktai

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ veiklą vykdo dviejuose pastatuose, esančiuose adresais Miglos g. 53 ir A.Mickevičiaus g. 21, Vilniuje.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbo laikas

Miglos g. 53, Vilnius: 7.00 – 19.00 val. Viena grupė dirba 24 val.

A.Mickevičiaus g. 21, Vilnius: 6.30 – 18.30 val.

Direktorė Audronė Lenkauskienė

Tel. (8-5)260 7813

el. p. rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt


Irena Grišiūtė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Miglos g. 53)

tel. nr. 8(5) 2751891

el. p. rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt

Irena Peciukonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (A.Mickevičiaus g. 21)

tel.nr. 8(5) 2752373; 867743913

el.p. rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt

Jadvyga Makarevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

tel. nr. 8(5) 2751891; 869946004

el. p. rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt


Įstaigoje veikiančios vaikų ugdymo grupės:

Miglos g. 53
„Trepsiukai“ (2 – 3 m.)
„Pumpurėliai“ (3-4 m.)
„Saulutės“ (3-5 m.)
„Priešmokyklinė“ (5-7 m.)
A.Mickevičiaus g. 21
„Daigiukai“ (2 – 3 m.)
„Nykštukai“ (2-4 m.)
„Giliukai“ (4-5 m.)
„Linelis“ (5-7 m.)

Įstaigos rekvizitai:

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Kodas: 190016884

Buveinės adresas: Miglos g. 53, Vilnius, LT-08102

Telefonai: (8-5) 2751891; (8-5) 2752373; (8-5) 2607813

El. p. rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt