Darbuotojai

Pedagogai

Vaida Vilienė logopedė
Darja Fedosiuk fizinio lavinimo specialistė
Aelita Miga psichologė
Miglos g. 53  
Diana Poklikajevienė auklėtoja
Ingrida Šalc auklėtoja
Ineta Deksnienė auklėtoja
Rasa Paulionienė auklėtoja
Simona Lukoševičienė auklėtoja
Rita Rudytė auklėtoja
Vida Baškevičienė auklėtoja
Daiva Lapėnienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Daiva Tarasonienė meninio ugdymo pedagogė
A.Mickevičiaus g. 21  
Elvyra Adamovič auklėtoja
Danguolė Trečiokienė auklėtoja
Mariolia Buinicka auklėtoja
Skaistė Malinauskienė auklėtoja
Liuda Samčiukevičiūtė auklėtoja
Virginija Šmigelskaitė auklėtoja
Lina Pratusevičenė auklėtoja
Regina Vilkišiūtė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Laimutė Uskytė  meninio ugdymo pedagogė, auklėtoja

Kiti darbuotojai

Miglos g. 53  
Birutė Leitmonienė dietistė, sveikatos priežiūros specialistė
Natalija Zibrova auklėtojo padėjėja
Aušra Grigonienė auklėtojo padėjėja
Rita Šaltenienė auklėtojo padėjėja
Liolia Paukštienė auklėtojo padėjėja, valytoja
Rosita Bukėnienė naktinė auklė
Margarita Romančuk auklėtojo padėjėja, virėja
Stanislava Volodkevič virėja
Regina Vyšniauskienė virėja
Liulita Stempkovska skalbėja
Valdas Čelkis pastatų prižiūrėtojas
Gintaras Kuncevičius kiemsargis, sargas
David Ivšin sargas
Jūratė Čelkienė sargas
A.Mickevičiaus g. 21  
Rasa Bartašiūtė auklėtojo padėjėja
Svetlana Narmontienė auklėtojo padėjėja
Aušra Šimonienė auklėtojo padėjėja
Olga Lukjanova auklėtojo padėjėja, valytoja
Galina Petova virėja, sandėlininkė
Natalja Girdauskienė virėja
Nijolė Žabelovič skalbėja
Rimas Gecevičius kiemsargis
Rimas Dirsė pastatų prižiūrėtojas
Vladas Jakimavičius sargas, pastatų prižiūrėtojas
Arūnas Bačinskas sargas
Pranas Burlingis sargas
Dainius Barkauskias sargas