Atvirų techninių dirbtuvių projektas „Išradingi atradimai“

Respublikinė akcija „Edukacinių bitučių-robotų „Bee-bot“ ralis“

Respublikinė akcija „Edukacinių bitučių-robotų „Bee-bot“ ralis“ organizuota vykdant Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Išradingi atradimai“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

Akcijos tikslas – ugdyti vaikų kompiuterinį mąstymą, plėtoti technologijų ir programavimo gebėjimus ir įgūdžius vaikams patraukliais būdais ir formomis.
Akcijos uždaviniai:
– sudaryti sąlygas vaikams ugdytis pažintinius gebėjimus, mokytis iššifravimo bei problemų sprendimo, programavimo pradmenų pasitelkiant edukacines bitutes-robotus „Bee-bot“;
– skatinti vaikų iniciatyvumą ir atkaklumą išbandant vis naujas komandų sekas, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius;
– skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

Akcijoje sudalyvavo 13 šalies ikimkyklinio ugdymo įstaigų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Pagėgių, Paliūniškio, Lentvario ir Šiaulių.

Kūrybinio konstravimo dirbtuvės „Keliauju su šeima į svajonių atostogas!“

Kūrybinio konstravimo dirbtuvės „Keliauju su šeima į svajonių atostogas“ organizuotos vykdant Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Išradingi atradimai“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

Kūrybinio konstravimo dirbtuvių tikslas – skatinti domėtis ir aktyviau įgyvendinti STEAM idėjas ugdant vaikus, konkrečiai kūrybinio konstravimo srityje, dalintis geraja patirtimi atrandant inovatyvius veiklos būdus ir metodus.

Kūrybinio konstravimo dirbtuvėse sudalyvavo 14 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš Vilniaus, Kauno, Kauno rajono ir Skaidiškių. Sulaukėme 26 kūrybinių darbų nuotraukų. Kūrybinio konstravimo dirbtuvių metu ikimokyklinukai kartu su tėveliais bei pedagogais iš įvairių konstruktorių konstravo, kūrė transporto priemones, žaidimų parkus, įvairius pastatus ar objektus, kuriuos svajoja pamatyti, aplankyti per atostogas.

Respublikinė vaikų piešinių nuotraukų paroda „Mano virtualūs draugai“

Paroda organizuota vykdant Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Išradingi atradimai“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.

Parodos organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

Parodos tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinant savitai išreikšti savo fantaziją ir vaizduotę piešiant savo sukurtus ar mėgstamus kompiuterinius žaidimus ir/ar jų personažus, ugdyti gebėjimą pateikti netradicines, originalias, neįprastas idėjas.

Parodos uždaviniai:

  • Skatinti vaikų iniciatyvas kūrybinėms idėjoms pasirinktomis vizualinės raiškos priemonėmis.
  • Sudaryti sąlygas vaikų idėjų ir meninės kūrybinės saviraiškos sklaidai.
  • Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Parodos dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai su pedagogais iš Vilniaus, Raseinių, Kauno.