Įstaigos valdymo struktūra

Lopšelyje-darželyje darbas suskirstomas į skirtingas užduotis, koordinuojamas jų vykdymas pagal organizacinę ir valdymo struktūrą.