Nuotolinis ugdymas

Informuojame, kad vaikams, kurie nelanko ugdymo įstaigos karantino laikotarpiu, teikiamas nuotolinis ugdymas, vadovaujantis Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašu.

Kviečiame bendrauti ir bendradarbiauti su grupių mokytojais bei specialistais ir padėti savo vaikams ugdytis.
Jeigu kyla neaiškumų dėl nuotolinio ugdymo teikimo tvarkos, prašome susisiekti su mumis bendraisiais kontaktais arba parašyti adresu rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt